+420 602 269 464
Vyberte stránku

NÁVRHY ZAHRAD, REALIZACE,
ÚDRŽBA ZELENĚ

STRNAD, ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Naše rodinná zahradnická firma působí v oblasti poskytování zahradních služeb již od roku 1995. Každý zákazník, který se rozhodne realizaci zahrad naší firmou, může počítat s profesionálním přístupem.
Zajišťujeme služby od architektonického návrhu, přes realizaci, až po pravidelnou údržbu zahrad. Naším cílem je vždy odevzdat 100% dílo, se kterým budou naši zákazníci plně spokojeni.

OD NÁVRHU ZAHRADY AŽ PO JEJÍ ÚDRŽBU

 • Na Vaše přání vytvoříme návrh zahrady dle Vašich představ, doporučíme vhodnou zeleň, která bude zároveň ladit s okolím. Naše projekty zahrad jsou tou pravou volbou.
 • Po vytvoření návrhu následuje již vlastní realizace, která je do jisté míry závislá na počasí. Vynakládáme však veškeré úsilí, aby realizace proběhla bez jakýchkoli komplikací.
 • Realizací však naše starost o Vaši zahradu nekončí. Nabízíme totiž také služby v podobě údržby zahrad.

NÁVRHY ZAHRAD

Po oslovení naší firmy zákazníkem následuje společná schůzka na pozemku, který se má přeměnit v zahradu. Vyslechneme si přání zákazníka a nabídneme mu spolupráci se zahradní architektkou, nebo náš vlastní návrh, který se v případě, že se se zákazníkem dohodneme na realizaci, neplatí. Někteří naši zákazníci mají již projekt zpracován od zahradního architekta, kterého si sami vybrali. V tomto případě se zpracovává jen finanční návrh.

Pokud se s majitelem budoucí zahrady dohodneme i na následné spolupráci, určí se datum zahájení a ukončení prací, které je do jisté míry závislé na počasí. Po celou dobu prací se jako majitelé firmy každodenně podílíme na právě vykonávaných pracích, a to od započetí prací až po ukončení a předání majiteli. Ze zkušeností víme, že jen tímto přístupem lze dosáhnout požadované kvality.

Reference údržby zeleně

Od roku 1995, kdy naše rodinná firma vznikla, jsme založili více než 50 zahrad všeho druhu, malými zahrádkami počínaje a rozlehlými a architektonicky náročnými projekty konče. Důkazem našich kvalit je především celá řada spokojených zákazníků. Údržba zahrad patří mezi jednu z našich poprodejních služeb.

 • Bytové družstvo Cihlářka Hostivice
 • firma BEST a.s.
 • firma Wiesman Chráštany
 • soukromé zahrady (např. Hostivice, Průhonice, Jíloviště, Líšnice, Řitka, Dobřichovice, Černošice, Praha, Kladno)

Zde si můžete prohlédnout ukázky realizace zahrad a dalších našich prací, které jsou součástí historie naší firmy.

Služby zahradního architekta

 • zahradní architektura
 • zakládání zahrad
 • zakládání veřejné zeleně
 • údržba zahrad a zeleně
 • závlahové systémy
 • pokládání travních koberců
 • výsadby vzrostlých stromů

POSTUP REALIZACE ZAHRAD

Před započetím prací se musí pozemek řádně vyklidit a vyčistit, pokud to už neudělala stavební firma i s hrubými terénními úpravami. Pokud je tedy pozemek vyčištěn od zbytků stavebního materiálu a hrubě srovnán, následuje chemické odplevelení pozemku od dvouděložných plevelů, které by v budoucnu zaneřádily již založenou zahradu, a kazily by její vzhled. Proto je chemické odplevelení velmi důležitým krokem při zakládání všech typů zahrad. Po vyčištění pozemku a podle daného návrhu se realizuje závlahový systém, rybníky, potoky, cesty, pergoly, odpočívadla, vyměřují se záhony na výsadbu rostlin a kopou se díry pro vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy. Následně se provádí výsadba keřů, jehličin, trvalek a travin do záhonů, které se zamulčují. Mulčování záhonů je důležité částečně kvůli zamezení růstu plevelu, ale hlavně kvůli zamezení výparu vody a udržení vlhkosti půdy.

Po těchto pracích přijde poslední fáze, a to je založení travní plochy. Ta se dá založit dvěma způsoby; vysetím nebo položením travního koberce. V obou případech je největším pomocníkem závlahový systém, hlavně pak na velkých plochách, nebo v případech, kdy není majitel schopen pravidelného a správného zalévání. Taháním hadic a překonáváním překážek strávíte na zahradně mnoho zbytečných hodin a efekt není stejně nikdy 100%. Zvláště v letních horkých měsících nelze nechat zahradu bez pravidelného zalévání déle než 2 dny. Majitel se může rozhodnou mezi dvěma variantami založení travní plochy:

 • Vysévaný trávník je finančně méně náročný, obsahuje asi jen 5-10 cm vrstvu kvalitního substrátu (ne ornice) a kvalitní osivo. Maličkou nevýhodou je delší doba zatravnění. První posekání je tak za 3-4 týdny, kompletní zatravnění tak za 7-8 týdnů, v závislosti na závlahovém systému a počasí. Další nevýhodou vysévaného trávníku je i to, že Vám spolu s trávou vzejde i spousta jednoletých plevelů ze zeminy. Ty se z velké části zlikvidují sekáním, ale občas si musíme pomoci herbicidy určenými k hubení plevelů v trávníku.
 • Travní koberec je vhodný pro majitele, když chtějí mít zahradu k okamžitému užívání a z finančního hlediska je to pro ně přístupné, doporučujeme vždy položení travního koberce. Takto položený travní koberec lze naplno používat již za jeden týden. Travní plocha působí jednolitě a není třeba dodatečného zatravňování na méně slunných místech.

Ať už se zákazník rozhodne pro tu či onu variantu trávníku, musí být jeho položení pomyslnou tečkou za všemi pracemi na zahradě. Naše firma zaručuje první posekání jak vysévaného, tak pokládaného trávníku a nejen to. Nabízí i následnou celoroční údržbu zahrad s každotýdenní návštěvou dané zahrady a provedení všech potřebných prací po dohodě s majitelem.

ÚDRŽBA ZELENĚ

Naše firma zajišťuje celoroční i sezonní údržbu všech typů zahrad i veřejné zeleně. S každým zákazníkem se domluvíme na individuálním čase údržby podle jeho možností. Disponujeme proškolenými a prověřenými pracovníky, za které jako majitelé firmy 100% ručíme.
Poskytujeme následující služby:

 • sekání trávníku + likvidace biologického odpadu
 • oblévání záhonů
 • odplevelení záhonů (mechanické a chemické)
 • hnojení
 • postřik proti plevelu v trávníku
 • stříhání a řezání (keře, stromy, živé ploty)
 • doplňování mulče

STRNAD, ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Školská 605
​253 01 Hostivice

Najdete nás také na facebooku!

 ZEPTEJTE SE ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA